Sosiaalinen media tarkastelun alla

16.6.2010

Päivän paras SoMe-video 16.6

Filed under: Sosiaalisen median video — Jukka Lipponen @ 15:10
Tags: , , ,

2/3 Sosiaalinen media: kokeiltuja käytäntöjä – Case Sun Lines

Videolla haastatellaan Sun Linesin toimitusjohtajaa Jani Tammista, joka on yrityksessään ottanut sosiaalisen median käyttöön yhteistyössä sosiaalisen median ammattilaisten kanssa. Hän kertoo myös syitä miksi he ovat ottaneet sosiaalisen median käyttöönsä ja mm. miten paljon se vaatii aikaa.

Sun Lines Oy harjoittaa linja-, risteily- ja tilausliikennettä seitsemällä nykyaikaisella ja tasokkaalla aluksella Helsingin saaristossa.

Mainokset

28.4.2010

Sosiaalisen median uutiskatsaus 28.4

Filed under: Sosiaalinen media,Uutiset — Jukka Lipponen @ 19:02
Tags: , ,

Onko sosiaaliseen mediaan investointi kannattavaa?


Valtaosa brittiläisistä yrityksistä suunnittelee panostavansa sosiaaliseen mediaan, eli tilanne on sama kuin Suomessa. Forresterin omille asiakkailleen tekemän kyselyn mukaan kuitenkin vain noin neljä kymmenestä sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan hyödyntävästä yrityksestä tietää tai osaa määrittää, mitä liiketoiminnallista hyötyä sosiaalisiin medioihin investoinnista todellisuudessa on.

Eri yritysten edustajien kanssa käymieni keskustelujen pohjalta tiedän, että investoinnin kannattavuuteen kyllä uskotaan, mutta sen todentaminen ja mittaaminen tuntuu hankalalta. Investoinnin suuruuden tai kannattavuuden arvioimista ei helpota se, että sosiaalisen median hyödyntäminen vaatii usein resursseja myös markkinointibudjetin ulkopuolelta.

Mikä sosiaalisen median mittaamisessa ja sopivan investointitason määrittämisessä on sitten niin vaikeaa? Loppujen lopuksi kaikkien toimenpiteiden taustalla on liiketoiminnan kasvattaminen, eli eikö mittareiden määrittäminen ja itse mittaaminen pitäisi silloin olla yhtä helppoa kuin muussakin liiketoiminnassa. Suurimmalla osalla sosiaalisen median pelikentän peuhaajista ongelma piilee juuri tässä.

Sosiaalisen median hyödyntäminen on valitettavan usein juuri pelikentällä peuhaamista, kivaa mutta tavoitteetonta tekemistä, mikä luonnollisesti hankaloittaa myös mittaamista – miten voisin mitata sosiaalisen median tehokkuutta, kun en edes tiedä mitä haluan saada aikaan.

Saan usein vastaukseksi haukotuksen tai vähintään ärsyyntyneen huokauksen mainitessani termin sosiaalisen median strategia. Paasaan aiheesta tästä huolimatta, sillä mittareiden määrittämiseen löytyy helpoin apu juuri strategiasta.

Sosiaalisen median strategian rakentaminen ei tarvitse välttämättä olla raskas, vuoden kestävä prosessi. Simppeleimmillään se voi olla oman liiketoiminnan haasteiden avaamista vaikka Forresterin tutun POST-tekniikan avulla.

Tärkein POST-oppi on, ettei sosiaalista mediaa kannata lähteä tekemään teknologiat tai ratkaisut edellä. Valitettavan usein muun muassa Facebookiin perustetaan faniryhmä, jonka itseisarvona on vain olla mukana Facebookissa. Näissä ratkaisulähtöisissä tapauksissa sosiaalinen media jää usein vain kivaksi, tavoitteettomaksi tekemiseksi, jonka vaikutus liiketoimintaan on olematon.

Tavoitteiden asettamisen jälkeen tiedämme, mitä haluamme saada aikaan, jolloin myös oikeiden mittareiden löytäminen on helpompaa.

Forresterin Elliott Nate sanoi ääneen toisen ongelman, joka luuraa mittaamisen ytimessä: sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset eivät osaa aina erottaa sosiaalisen median mittareita liiketoiminnan mittareista.

Valitettavasti joudun yhtymään Naten mielipiteeseen; sosiaalisen median mittaamisessa tunnutaan usein menevän sieltä, missä aita on matalin, eli kerätään ja mitataan lukuja, jotka ovat helposti saatavissa. Moni markkinoija olettaa tähän tarkoitukseen löytyvän yhden kaiken kattavan työkalun. Valitettavasti sellaista ei ole olemassa, vaan sosiaalisen median investointien tehokkuuden mittarit löytyvät usein yhdistelemällä useita eri työkaluja ja tekemällä näiden lisäksi laadullisia tutkimuksia. Ja mittaamisen kohteena ovat luonnollisesti strategiassa määritellyt tavoitteet.

Sosiaalisen median tavoitteet vaativat usein myös liiketoiminnallisia mittareita: Esimerkiksi Facebook-sivun fanien määrä, brändin parissa vietetty aika tai keskustelun volyymi eivät kerro onko brändisi mielikuva muuttunut konservatiivisesta ja jäykästä yrityksestä kuluttajalähtöisemmäksi tai onko esimerkiksi tuotteesi ostohalukkuus kasvanut kohderyhmässä.

Sosiaalisen median perinteiset, ne helposti saatavat mittarit, kertovat toki jotain, mutta ovat usein kuitenkin vain välillisiä mittareita strategiassa määriteltyihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Ja niitä mittareita ei välttämättä heilutella muutamassa viikossa.

http://www.marmai.fi/blogit/digitalikko/article399942.ece

Keskustelu: Sosiaalinen media kiihdyttää vanhan median kuolemista

Filed under: mielipiteet,Sosiaalinen media — Jukka Lipponen @ 12:31
Tags: , ,

Tässä videossa Kai Nyman (Piksu.net), Juhani Anjala (Painonet.fi) ja Ari Hakkarainen (Klaava.fi) keskustelevat mihin sosiaalisen median huikea suosio johtaa. Odottaako perinteistä mediaa pikainen kuolema digitaalisen median jyrätessä vai elävätkö uusi ja vanha rinnakkain?

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.